Skip to main content
Strhující historie stará desetitisíce let
Úchvatné scenérie, rozsáhlé vinice a vodní nádrže

Quality Partners

Co je to Quality Partners?

Vytvořili jsme nástroj, partnerský program QP, pro podnikatele v cestovním ruchu v turistické oblasti Pálava. Posilovat spolupráci s podnikatelskou sférou, společně rozvíjet cestovní ruch v zásadách udržitelného cestovního ruchu, lépe plánovat, předávat informace a vzájemně propojovat aktivity je našim hlavním cílem.  
 
Zapojit se do partnerského programu QP znamená, že nebude stát „mimo“ profesní dětí v cestovním ruchu, získáte více potřebných informací pro své podnikání a stanete se součástí marketingových výstupů destinace Pálava. 

Kdo se může zapojit?

Do partnerského programu QP může vstoupit každá právnická i fyzická osoba provozující v souladu s platnou legislativou služby v cestovním ruchu na území turistické oblasti Pálava.

Co je třeba udělat?


Co konkrétně získáte?

Budete zařazeni do oficiální databáze služeb

Zveřejníme vás na webovém portálu palava.cz

Zařadíme vás do direct mailingu informací i příležitostí

Získáte výstupy z monitoringu návštěvnosti


Potřebujete vědět více?